e-book downloaden Hulp nodig bij ontslag?

Bekijk ons aanbod

Wat is je ontslagsituatie?

Je werkgever wil jou ontslaan. Om snel te weten wat dit voor jou betekent en hoe wij je kunnen helpen, kies je uit één van de situaties hieronder.

Beoordeling Vaststellings- overeenkomst

 • Schriftelijk adviesrapport van arbeidsjurist
 • Is de vaststellings- overeenkomst wel/niet “WW-veilig”?
 • Wanneer gaat de WW in?
 • Moet ik instemmen, onderhandelen, procederen?
 • Model protestbrief
 • Telefonisch vervolgconsult met arbeidsjurist

  € 218,75

 • € 175,-

Onderhandelen Vaststellings- overeenkomst

 • Onderhandelen via correspondentie en telefonisch overleg met jou en je werkgever door arbeidsjurist
 • Constante updates aan jou over het lopende proces
 • Algehele oplossing/ onderhandelingsresultaat
 • Bij patstelling juridische ondersteuning tot de zaak moet worden voorgelegd aan rechter of UWV WERKbedrijf

  € 625,-

 • € 500,-

Beoordeling ontslagaanvrage om bedrijfseconomische redenen via UWV WERKbedrijf

 • Analyse ontslagaanvrage werkgever door arbeidsjurist
 • Schriftelijk rapport over de gegrondheid van de aanvrage (afspiegelingsbeginsel)
 • Model protestbrief naar werkgever
 • Telefonisch consult arbeidsjurist

  € 218,75

 • € 175,-

 

wie betaalt dit?

Irenerond

"Ook wanneer je in goed overleg het bedrijf verlaat waar je jarenlang hebt gewerkt en je de mensen die je vertrek afwikkelen vertrouwt of de juristen uit je bedrijf vertrouwt, is het noodzakelijk om de afspraken rondom je vertrek te laten toetsen door een onafhankelijke jurist. Harald heeft dit voor mij gedaan en heeft echt de puntjes op de i gezet. Dat geeft rust voor beide partijen. Daarna kun je je volledig focussen op je next step. In mijn geval het opstarten van een eigen bedrijf: durfvmc.nl."

Irene, Den Haag

 

Lees meer ervaringen


Ik wil dit delen op:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn