Afkoopsom

Met de term “afkoopsom” bedoelen we het deel van de ontslagvergoeding dat de transitievergoeding te boven gaat.

Ontslag met een vaststellingsovereenkomst

Veel ontslagen komen met wederzijds goedvinden tot stand. In de vaststellingsovereenkomst worden de tussen de werknemer en werkgever gemaakte afspraken over de voorwaarden waaronder het ontslag plaatsvindt vastgelegd. Met een vaststellingsovereenkomst koopt de werkgever als het ware zijn risico’s af. Hij hoeft het ontslag niet vooraf te laten toetsen door UWV of de Kantonrechter.

Hoogte van de afkoopsom

Hiervoor gelden geen specifieke regels. De hoogte van de afkoopsom staat ter vrije onderhandeling van werkgever en werknemer. Het zal niet vaak voorkomen dat een werknemer genoegen neemt met alleen de wettelijke transitievergoeding. Wij verwachten dat de Kantonrechtersformule (zoals die voor de datum van 1 juli 2015) opgeld deed, nog wel een rol zal blijven spelen.

TIPS

  • Laat een vaststellingsovereenkomst altijd eerst beoordelen en uitonderhandelen door een specialist. Wij kunnen dit voor je doen.
  • Heb je al een vaststellingsovereenkomst ondertekend en wil je daarop terug komen, dan zul je snel actie moeten ondernemen in verband met de wettelijke vervaltermijnen.
  • Neem contact op als je vragen hebt over dit onderwerp.
Ik wil contact
<br />Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin