Voor werkgevers: Gratis webinar Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

 

 Speciaal voor werkgevers organiseert Ontslagvergoeding.nl in oktober een gratis webinar over de belangrijkste wijzigingen uit de WWZ, die ingaan per 1 januari 2015. In korte tijd wordt je bijgepraat over de nieuwe regels met betrekking tot het concurrentiebeding, de proeftijd en de aanzegverplichting. Ook krijg je tips over hoe je het beste om kunt gaan met de veranderingen. […]

<br />Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

WWZ wijzigingen 1 juli 2014 uitgesteld

 

 Bij gelegenheid van de behandeling in de Eerste Kamer heeft de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid toegezegd de met ingang van 1 juli aanstaande beoogde wijzigingen van het ontslagrecht (onderdeel van het wetsvoorstel Werk en Zekerheid, WWZ) uit te stellen. Het gaat daarbij om de aanzegtermijn, de proeftijd en het concurrentiebeding. Naar het zich […]

<br />Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Wijzigingen ontslagrecht per 1 juli 2014

 

 Per 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht (wetsontwerp Werk en Zekerheid). Over een paar maanden (1 juli 2014) zijn ook al een paar veranderingen aan de orde. Het gaat om de volgende wijzigingen. Proeftijd Om te beginnen wijzigt de wet op het punt van de proeftijd. Vanaf 1 juli a.s. mag een proeftijd niet meer worden overeengekomen  […]

<br />Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Wat wordt verstaan onder de kantonrechtersformule?

 

 De kantonrechtersformule is vastgesteld door de gezamenlijke kantonrechters in Nederland om uniformiteit te krijgen in de wijze waarop in een ontslagsituatie de ontslagvergoeding wordt vastgesteld. De uitgangspunten zijn vastgelegd in de zogenaamde “Aanbevelingen” en laten zich vertalen in een formule, die kortheidshalve kantonrechtersformule wordt genoemd. Hoe luidt de kantonrechtersformule? De Kantonrechtersformule luidt: A x B […]

<br />Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Op welke ontslagvergoeding heb ik recht?

 

 Een goede vraag en een belangrijke vraag, als je ontslagen dreigt te worden. Het antwoord is niet zo heel eenvoudig, of beter gezegd zal indruisen tegen je rechtsgevoel. Jouw recht op een ontslagvergoeding hangt namelijk af van: a. de keuze die jouw werkgever maakt en b. de reden van het ontslag. Ontslagvergoeding alleen bij arbeidsovereenkomst […]

<br />Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

De vaststellingsovereenkomst en het non-concurrentiebeding

 

 Wat is een (non-)concurrentiebeding? Het (non-) concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst verbiedt de werknemer om na afloop van zijn arbeidsovereenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn. Dat “zekere wijze” wordt meestal omstandig gedefinieerd, maar bedoeld worden min of meer concurrenten van de werkgever. De wet maakt zo’n concurrentiebeding mogelijk, maar stelt wel een aantal voorwaarden aan […]

<br />Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Het beding van finale kwijting in de vaststellingsovereenkomst

 

 Wat is een vaststellingsovereenkomst? Met het sluiten van een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst beogen werkgever en werknemer over het algemeen een all in regeling te treffen rondom de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eindigt. Met het beding van finale kwijting komen ze overeen dat ze, met uitzondering van de in de vaststellingsovereenkomst genoemde afspraken, over en weer […]

<br />Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

De afgesloten vaststellingsovereenkomst openbreken met een beroep op een wilsgebrek

 

 Wat is een vaststellingsovereenkomst? De figuur van de vaststellingsovereenkomst is een in de wet geregelde bijzondere overeenkomst (zie artikel 7: 900 e.v. BW). In het arbeidsrecht wordt de vaststellingsovereenkomst meestal gebruikt als beëindigingsovereenkomst. In de vaststellingsovereenkomst komen partijen overeen dat de tussen hen bestaande arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden eindigt en onder welke voorwaarden dat het […]

<br />Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin

Kan met een vaststellingsovereenkomst de ketenregeling doorbroken worden?

 

 De ketenregeling De wettelijke ketenregeling bepaalt, grofgezegd, dat nadat een werknemer langer dan 36 maanden, of 3 x op basis van een arbeidscontract voor bepaalde tijd werkzaam is geweest, verlenging van de arbeidsrelatie betekent dat de werknemer voortaan werkzaam is op basis van een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. De wettelijke regeling is vastgelegd in artikel […]

<br />Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin