Afbeelding_ebook

downloadebook

Privacystatement en cookies

ONTSLAGVERGOEDING.NL legt in het kader van haar (online)dienstverlening gegevens van u vast. Middels dit privacy statement informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens door ONTSLAGVERGOEDING.NL.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?
ONTSLAGVERGOEDING.NL verwerkt uw gegevens voor verschillende doeleinden zoals het aanbieden van informatie, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten fraudebestrijding, het voldoen aan wettelijke bepalingen en voor (statistisch) onderzoek naar het gebruik van de website en online diensten, ter verbetering van de dienstverlening. Uw persoonsgegevens kunnen tevens worden gebruikt ten behoeve van marketingactiviteiten van andere, tot ONTSLAGVERGOEDING.NL groep behorende ondernemingen. Hierbij houdt ONTSLAGVERGOEDING.NL zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Soms heeft ONTSLAGVERGOEDING.NL bijzondere gegevens van u nodig. Zo kan het bij sommige overeenkomsten noodzakelijk zijn om te vragen naar een eventueel strafrechtelijk verleden.

Telefoongesprekken kunnen door ONTSLAGVERGOEDING.NL worden vastgelegd en bewaard voor de volgende doeleinden:

  • het kunnen leveren van bewijs onder andere ten aanzien van interpretatieverschillen of onenigheid met betrekking tot de inhoud van het telefoongesprek
  • (fraude)onderzoek en opsporing
  • evalueren van de kwaliteit van de dienstverlening
  • trainings-, coachings- en beoordelingsdoeleinden

Bescherming
ONTSLAGVERGOEDING.NL is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is. ONTSLAGVERGOEDING.NL heeft passende maatregelen genomen om de website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Persoonsgegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De webpagina’s waar bezoekers persoonsgegevens invullen zijn beveiligd middels het SSL-certificaat. ONTSLAGVERGOEDING.NL houdt zich in alle gevallen aan de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens en voor zover van toepassing de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode kunt u raadplegen op www.verzekeraars.nl of opvragen bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is ONTSLAGVERGOEDING.NL. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens gevestigd te Den Haag. Alle personen die kennis kunnen nemen van de door ONTSLAGVERGOEDING.NL vastgelegde gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding van deze informatie.

Uw rechten
Indien u wilt, kunt u ons laten weten dat uw persoonsgegevens niet gebruikt mogen worden voor marketingactiviteiten of, kunt u de verleende toestemming voor het gebruik van uw emailadres intrekken. Dat kan via dit formulier. U kunt zich daarnaast altijd afmelden voor de ontvangst van e-mailberichten van ONTSLAGVERGOEDING.NL met een commercieel doel via een afmeldlink in het bericht zelf.
Wilt u weten welke gegevens van u zijn vastgelegd, bijvoorbeeld om te controleren of deze gegevens juist zijn, of wilt u een wijziging doorgeven? Stuur daartoe u een brief naar: ONTSLAGVERGOEDING.NL, Postbus 85, 6670 AB Zetten. ONTSLAGVERGOEDING.NL stuurt u dan binnen vier weken een overzicht, dan wel een bevestiging van de wijziging toe.

Gebruik van cookies
ONTSLAGVERGOEDING.NL maakt op haar websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

In ons Cookiestatement leest u alles over het gebruik van cookies door ONTSLAGVERGOEDING.NL.

Facebook, LinkedIN en Twitter
Op diverse pagina’s op de ONTSLAGVERGOEDING.NL website zijn knoppen opgenomen waarmee informatie van ONTSLAGVERGOEDING.NL kan worden gedeeld via de sociale netwerken Facebook, LinkedIn en Twitter. De knoppen waarmee de informatie kan worden gedeeld worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook LinkedIn en Twitter zelf. Als u met een druk op de knop de informatie deelt wordt door het betreffende bedrijf een cookie geplaatst. ONTSLAGVERGOEDING.NL heeft daarop geen invloed. Leest u de privacyverklaring van Facebook , van LinkedIn en van Twitter om te zien welke gegevens worden verzameld en hoe die gegevens worden gebruikt.

Verwijdering van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser, of op deze pagina.

Inlogcode
Sommige websites van ONTSLAGVERGOEDING.NL werken met een persoonlijke inlogcode. Aan de hand van deze persoonlijke inlogcode kan de website u herkennen bij iedere keer dat u op de website komt. Zo kan ONTSLAGVERGOEDING.NL haar online diensten beter op uw persoonlijke voorkeuren afstemmen en de toegang tot de website beveiligen.

Verstrekking van gegevens aan derden
Verstrekking van gegevens aan derden vindt plaats indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door ONTSLAGVERGOEDING.NL, in het kader van bestrijding van fraude of indien de wet of andere regelgeving dat vereist.

ONTSLAGVERGOEDING.NL en andere websites
Op de websites van ONTSLAGVERGOEDING.NL treft u als service regelmatig hyperlinks aan naar websites van derden. ONTSLAGVERGOEDING.NL kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende site.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: ONTSLAGVERGOEDING.NL, Postbus 85, 6670 AB Zetten

Wijzigingen
ONTSLAGVERGOEDING.NL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen of online diensten. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2014.

<br />Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin