Tag Archives for " transitievergoeding "

Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans

Het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans ligt ter behandeling in de Eerste Kamer. De beoogde ingangsdatum als wet is 1 januari 2020. Hieronder tref je de belangrijkste aankomende wetswijzigingen aan voor het ontslagrecht en flexrecht. Ontslagrecht Cumulatiegrond In de huidige wet (WWZ) heeft een werkgever een zogenaamde redelijke grond nodig om de arbeidsovereenkomst met een werknemer […]

<br />Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
 

Overbruggingsregeling transitievergoeding? Zit niet stil!

Stel je bent een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers). En stel je hebt toestemming gekregen van UWV om de arbeidsovereenkomst met een medewerker op te zeggen, vanwege je slechte financiële situatie. Je valt binnen de criteria van de Overbruggingsregeling Transitievergoeding. UWV heeft dat zelfs keurig netjes bevestigd in het oordeel dat je hebt gevraagd. […]

<br />Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
 

Geen transitievergoeding bij faillissement of surséance van betaling

Faillissement en surséance van betaling Indien de werkgever failliet gaat of indien hem surséance van betaling is verleend, komt het recht op transitievergoeding te vervallen. Let op: dit geldt niet alleen voor dienstverbanden die eindigen na de datum van het faillissement of surséance van betaling, maar ook voor voor die datum ontstane rechten verplichtingen (zie […]

<br />Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
 

Transitievergoeding en vaststellingsovereenkomst

Onder de WWZ hebben werknemers bij opzegging of ontbinding van hun arbeidsovereenkomst vanaf de duur van het dienstverband van 2 jaar (in de meeste gevallen) recht op een transitievergoeding. Veelal vindt echter niet een opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst plaats, maar komen partijen het ontslag overeen. Dit ontslag met wederzijds goedvinden moet dan schriftelijk […]

<br />Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
 

Vanaf 1 juli 2015: De Billijke vergoeding

Vanaf 1 juli 2015 treedt een belangrijk deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking. In een ander artikel wijdde ik al enige woorden aan de transitievergoeding. Deze vergoeding wordt berekend aan de hand van een vaste maatstaf en is de werkgever verplicht te betalen bij onvrijwillige beeindiging van het dienstverband, indien dat […]

<br />Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
 

Vanaf 1 juli 2015: de Transitievergoeding

Op 1 juli aanstaande gaat het tweede deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in. Vanaf die datum hebben werknemers bij onvrijwillig ontslag recht op zo’n transitievergoeding, als de totale duur van het dienstverband ten minste 24 maanden heeft geduurd. De transitievergoeding vervangt de huidige ontslagvergoeding / ontbindingsvergoeding (kantonrechtersformule) en de schadevergoeding bij kennelijk […]

<br />Ik wil dit delen op:Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin